Contactați-ne acum
Cereți-ne sfatul acum 0040 236 345 286

Dispoziții legale

Conţinut

Conținutul furnizat în aceste pagini a fost pregătit și revizuit cu atenție. Cu toate acestea, Lacon Electronic SRL nu oferă nicio garanție pentru actualitatea, acuratețea, exhaustivitatea sau calitatea informațiilor astfel furnizate.

Revendicările pentru despăgubiri din partea Lacon Electronic SRL referitoare la pierderi de natură materială sau imaterială cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor oferite sau de informații incorecte și incomplete sunt excluse fără excepție în toate cazurile în care nu se poate demonstra nici o culpabilitate cauzată de un act volutar sau de o neglijență gravă din partea firmei Lacon Electronic SRL.

Lacon Electronic SRL își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, actualiza, șterge sau retrage de la publicare părți ale site-ului web sau întreaga prezență pe internet, fără notificare prealabilă.

Link-uri

În măsura în care Lacon Electronic SRL menționează (face trimitere) direct sau indirect la terțe site-uri, Lacon Electronic SRL este răspunzător numai dacă acest lucru a fost făcut în deplină cunoștință privind conținutul și daca ar fi posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil pentru Lacon Electronic SRL sa împiedice utilizarea conținutului ilegal.

Lacon Electronic SRL declară în mod expres că paginile la care face trimitere nu aveau niciun conținut ilegal la momentul efectuării legăturii. Lacon Electronic SRL nu poate influența conținutul și designul actual sau viitor al paginilor la care face legatura. În consecință, Lacon Electronic SRL se distanțează în mod expres de toate modificările realizate asupra conținutului, după ce link-urile au fost plasate catre paginile la care face legatura. Acest lucru se aplică și în cazul postărilor de la terțe pesroane efectuate în paginile de oaspeți, în panourile de mesaje și în listele de corespondență create de Lacon Electronic SRL.

Lacon Electronic SRL nu este responsabil pentru conținutul, disponibilitatea, corectitudinea și exactitatea paginilor la care face legatura, nici pentru ofertele, link-urile sau anunțurile pe care le acestea ar putea sa le conțina. Lacon Electronic SRL nu își asumă răspunderea pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și, nu este răspunzătoare în mod particular pentru pierderile rezultate din utilizarea sau nefolosirea informațiilor oferite pe paginile la care face legatura.

Drepturi de autor

Lacon Electronic SRL face toate eforturile pentru a respecta drepturile de autor aplicabile în toate publicarile pe care le face. Cu toate acestea, în cazul unei încălcări a drepturilor de autor, Lacon Electronic SRL fie va elimina de la publicare elementul in cauza, fie il va semnaliza corespunzător in urma informarii privind încălcarea drepturilor de autor.

Toate denumirile de marcă și mărcile comerciale menționate de această prezență pe Internet și protejate potențial de drepturi de autor ale unor terțe părți sunt supuse, fără excepție, la dispozițiile legii aferente privind mărcile comerciale și la drepturile de proprietate ale respectivului proprietar legal. Citarea unui nume de marcă fără semnalizarea drepturilor de autor nu trebuie interpretată în sensul de neprotejare a drepturilor terților.

Singurul deținător al drepturilor de autor pentru conținutul generat de Lacon Electronic SRL pe domeniul www.lacon.de este Lacon Electronic SRL. Reproducerea unor astfel de grafice, sunete sau elemente de text în alte publicații electronice sau tipărite este interzisă, fără permisiunea expresă a Lacon Electronic SRL.

Valabilitate juridica

Această Declarație de răspundere este considerată parte integrantă a prezenței pe Internet la care a fost legată această Declarație. În măsura în care părți sau formulări individuale din acest text nu sunt, nu sunt în întregime sau nu mai sunt în acord cu legislația aplicabilă, aceasta nu afectează nici conținutul, nici validitatea celorlalte părți ale acestui document.